Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Hud

Hver tirsdag ettermiddag tar Dr. Veuskens imot pasienter også uten tilknytting til Markedet Legesenter. 

Dersom du ønsker vurdert hudforandringer (føflekker/nyoppståtte forandringer), så kan du bestille time uten henvisning fra din fastlege. 

Betaling skjer etter normaltariffen, dvs. vanlig takst, i tillegg kommer forbruksmaterial som ikke dekkes av HELFO. 

Hovedfokus rettes mot hudforandringer som skal mikroskoperes for å komme til rett diagnose (pigmentforandringer/mistanke om hudkreft/nyoppståtte forandringer uten sikker diagnose) og behandling med f.eks. nitrogenfrysing/kurettasje eller ordinær kirurgi.